REGELGEVING VOOR ONDERNEMERS

OPENINGSTIJDEN

In Amsterdam mogen winkels van maandag tot en met zondag van 06.00 tot 22.00 uur open zijn. Alleen op Goede Vrijdag, kerstavond en op 4 mei moet de winkel om 19.00 uur gesloten zijn. Heeft een ondernemer een jubileum, een feestelijke opening na verbouwing of is er een evenement in de straat? Dan kan de ondernemer toestemming vragen om zijn winkel eenmalig langer op te houden.

Tijdig melden

De ondernemer moet minimaal 21 dagen van te voren laten weten dat hij een ontheffing nodig heeft. De ondernemer vult hiervoor het formulier Melding incidentele ontheffing sluitingstijden winkels in. Na de ontvangstbevestiging per mail heeft het stadsdeel zeven dagen de tijd om de aanvraag te beoordelen. De ontheffingsaanvraag is gratis.

Zie voor nadere informatie: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/nieuws-ondernemers/winkel-later-open/

BEDRIJFSAFVAL

Er is een afvalwijzer gemaakt voor het ophalen van het huisvuil. Valt u als ondernemer onder het Reinigingsrecht dan wordt uw afval gelijktijdig opgehaald met het huisvuil.br

Reinigingsrecht of bedrijfscontract?

Heeft u als ondernemer maximaal 9 huisvuilniszakken aan afval per week, dan valt u onder het reinigingsrecht. Heeft u maximaal 4 huisvuilniszakken dan betaald u half tarief reinigingsrecht.

Heeft u meer dan 9 zakken dan moet u een contract afsluiten met de gemeente of een particuliere inzamelaar… maar let op vergeet dan niet ontheffing aan te vragen voor uw reinigingsrecht.

25 METER REGEL:

Als ondernemer bent u verplicht 25 meter rond uw onderneming schoon te houden hieronder het betreffende artikel.

Artikel 2.13 activiteitenbesluit

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting.

Het artikel 2.13 met de 25-meter regel staat in het algemene deel van het activiteitenbesluit, deel 2, Zorgplicht, en heeft dus betrekking op alle soorten inrichtingen.

GEVELRECLAME

In de welstandsnota de schoonheid van Amsterdam 2013 staan de regelsrond gevelreclame. Hieronder treft u de betreffende hoofdstukken. De gehele nota is hier terug te vinden.

HORECA

Voor alle horeca ondernemers een kort document informatie van gemeente over het voeren van horeca in de stad.

Horecawijzer

Voor het snel en makkelijk maken van een melding van overlast in de openbare ruimte kunt u gebruik maken van de Buitenbeter App. Deze is gratis te downloaden op uw mobiel en fijn in gebruik. U maakt een foto van bijvoorbeeld grofvuil bij u op de stoep en de buitenbeterapp verstuurd deze met de juiste locatie naar de juiste afdeling van de gemeente. Vervolgens wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding.

Belangrijke telefoonnummers

 • Alarmnummer: 112
 • Brandweer: 020-5556555
 • Politie (wel politie, geen spoed): 0900-8844
 • Zakkenrollersteam (alleen concrete meldingen): 06-20620173
 • Buurtregisseur Christiaan Merks Christaan.merks
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
 • Slachtofferhulp detailhandel: 0800-0801
 • Graffiti – ex: 030-6663473
 • Voorlichting Amsterdam Centrum: 020-6241111
 • Handhaving Openbare Ruimte: 020-5519645
 • Reinigingsdienst (huisvuil en grof vuil): 020-2563555
 • politie.nl
 • Straatmanager: Jeantine Geelhoed: 0647543803
 • mail: Jeantine.geelhoed@gmail.com
 • kantoor: Dirk van Hasseltsteeg 5, 1012 NE Amsterdam

Nieuwsbrieven